Konsulttjänster

Här hittar du våra konsulttjänster som vi kan erbjuda dig inom ventilation, avlopp och besiktning

Dålig ventilation?

Vi ger dig ett friskare hem

Om du har dålig luft inomhus kanske med kondens på fönster eller bor du i än äldre fastighet med självdragsventilation?

Vi erbjuder vår kompentens att ureda och föreslår en optimal, oberoende och kostnadseffektiv lösning för just din fastighet. 

Ventilation

Utredning Förbättring
1900:-

Vi besiktigar Er ventilation och ger förslag på förbättringsåtgärder 

Utredning
Frånluft
3900:-

Vi besiktigar Er ventilation och ger ritning på en mekanisk frånluftslösning

Utredning
Från & tilluft
5900:-

Vi besiktigar Er ventilation och ger ritning på en värmeåtervinnande från/tilluftslösning (FTX)

Gör det själv

1900:-

Vi tar fram ett komponentpaket om du själv vill beställa och göra jobbet 


Utredning av ventilation inklusive förbättringsåtgärder


 1. Ventilation. Vi utför en genomgång på plats av den befintliga ventilationsinstallationen 
 2. Radon. Vi utreder om radonrisk finns och bestämmer vilken typ av grund och mark som finns omkring
 3. Rapport. Vi skriver en utförligt rapport
 4. Lösning. Vi ger förslag på en förbättrad lösning samt kostnadsindikation 
 5. Boka oss för genomgång eller kontakta oss för mer information

Utredning inklusive en ritning på en mekanisk frånluftslösning


 1. Ventilation. Vi utför en genomgång på plats av den befintliga ventilationsinstallationen
 2. Radon. Vi utreder om radonrisk finns och bestämmer vilken typ av grund och mark som finns omkring
 3. Rapport. Vi skriver en utförligt rapport
 4. Lösning. Vi ger en ritning på en mekanisk frånluftsventilation för att förbättra luftkvalitén. Kostnadsindikation ingår.
 5. Boka oss för genomgång eller kontakta oss för mer information

Utredning inklusive en ritning på en FTX lösning


 1. Ventilation. Vi utför en genomgång på plats av den befintliga ventilationsinstallationen
 2. Radon. Vi utreder om radonrisk finns och bestämmer vilken typ av grund och mark som finns omkring
 3. Rapport. Vi skriver en utförligt rapport
 4. Lösning. Vi ger ritning på en mekanisk frånluft/tilluftsventilation för att förbättra luftkvalitén och värmeekonomin. Kostnadsindikation ingår.
 5. Boka oss för genomgång eller kontakta oss för mer information

Gör ventilationsinstallationen själv och spara pengar


 1. Komponentlista. Vi tar fram en komponentlista utifrån vår lösning som du kan använda när du beställer
 2. Support. Vi stöttar dig via mail eller telefon under installation
 3. Injustering. Vi ger rådgivning inför injustering av systemet
 4. Kontakta oss för mer information

Köpa hus?

Undvik mardrömmen

Vägen till en ny bostad kan vara en dröm som övergår till en mardröm.
Din undersökningsplikt innan bostadsköp överstiger långt vad man normalt kan föreställa sig att kunna. Du måste kontrollera mäklarens uppgifter noggrant och du skall själv vara en erfaren lekman på området enligt lag.

Vi har skräddarsydda paket som hjälper dig att både förhandla ner priset och undvika extra kostnader och konflikter i framtiden och framför allt se till att du som köpare får in klausuler i köpekontrakt som säkerställer köpet och förslag på försäkringsskydd. Vi gör jobbet och ger dig en trygghet i ditt husköp.

Tänk på att den av säljarens anlitna företag för överlåtelsebesiktning normalt inte täcker alla väsentliga delar utan man köper ofta ett baspaket som är billigast och bekvämast. Vi analyserar även detta besiktningsprotokoll om den skyddar dig som för dolda fel eller har brister i upplysningen om riskkonstruktioner.

Vi genomför en utökad kontroll av köpeobjektet med punkter som ej ingår i en överlåtelsebesiktning som ex. vatten, avlopp, el, ventilation och värme.

Vi står på din sida som köpare

TKB besiktning

Trygga Köpet med vår Besiktning
TKB M
3900:-

Detta paket avser enfamiljsbostad med fjärrvvärme och med kommunalt vatten och avlopp och utan ved eller pellets eldning

TKB L
4900:-

Detta paket avser enfamiljsbostad med egen uppvärming och med kommunalt vatten och avlopp och med eller utan ved eller pellets eldning

TKB XL
5900:-

Detta paket avser enfamiljsbostad med egen uppvärming och med eget vatten och avlopp och med eller utan ved eller pellets eldning


TKB M 


 1. Ventilationskontroll. Vi bestämmer husets ventilationsystem utifrån människors hälsa och byggnadens  risk för fuktskador.
 2. Elkollen. Finns elsäkerhet på plats för att skydda barn och vuxna. Även hus byggda före år 2000 kan sakna den elsäkerhet som idag är standard. Är den fackmannamässigt utförd eller behöver den uppgraderas eventuellt bytas ut.
 3. Riskkontruktioner. Det finns kända riskkontruktioner i vissa hus som man bör se över för att  förstärka skyddet för dolda fel.
 4. Överlåtningsbesiktning. Vi analyserar den samtliga protokoll från eventuell överlåtningsbesiktning samt den obligatoriska energideklarationen säljare måste göra enligt lag och vad den innebär för dig.
 5. Ägarförhållande. Vi kontrollerar att de objekt och utrymmen som finns utanför huset dvs. vägar och anläggningar får användas av dig
 6. Tomtgränser. Vi ser till att husets tomtgränser verkligen omfattar det som annonsen avser. 
 7. Grundkollen. Vi kontrollerar om husets grundkonstruktion är en riskkonstruktion angående mögel
 8. Allmän bedömning.  Vi ser till om akuta eller framtida reparationsbehov finns på husets byggnadsdelar. 
 9. Utförlig rapport. Vi skriver en rapport om som underlag för beslut kring köp och pris samt eventuell friskrivningsklausuler i som bör finnas i avtal
 10. Boka oss för en besiktning eller kontakta oss för mer information

TKB L


 1. Ventilationskontroll. Vi bestämmer husets ventilationsystem utifrån människors hälsa och byggnadens risk för fuktskador.
 2. Elkollen. Finns elsäkerhet på plats för att skydda barn och vuxna. Även hus byggda före år 2000 kan sakna den elsäkerhet som idag är standard. Är den fackmannamässigt utförd eller behöver den uppgraderas eventuellt bytas ut.
 3. Riskkontruktioner. Det finns kända riskkontruktioner i vissa hus som man bör se över för att förstärka skyddet för dolda fel.
 4. Överlåtningsbesiktning. Vi analyserar den samtliga protokoll från eventuell överlåtningsbesiktning samt den obligatoriska energideklarationen säljare måste göra enligt lag och vad den innebär för dig.
 5. Ägarförhållande. Vi kontrollerar att de objekt och utrymmen som finns utanför huset dvs. vägar och anläggningar får användas av dig
 6. Tomtgränser. Vi ser till att husets tomtgränser verkligen omfattar det som annonsen avser.
 7. Grundkollen. Vi kontrollerar om husets grundkonstruktion är en riskkonstruktion angående mögel
 8. Allmän bedömning. Vi ser till om akuta eller framtida reparationsbehov finns på husets byggnadsdelar. 
 9. Eldstäder. Vi kontrollerar installerade eldstäders funktion och godkännande
 10. Värmesystem. Vi bedömer befintligt värmesystem ur driftsäkerhet och underhåll samt skick
 11. Utförlig rapport. Vi skriver en rapport om som underlag för beslut kring köp och pris 
 12. Boka oss för en besiktning eller kontakta oss för mer information

TKB XL


 1. Ventilationskontroll. Vi bestämmer husets ventilationsystem utifrån människors hälsa och byggnadens risk för fuktskador.
 2. Elkollen. Finns elsäkerhet på plats för att skydda barn och vuxna. Även hus byggda före år 2000 kan sakna den elsäkerhet som idag är standard. Är den fackmannamässigt utförd eller behöver den uppgraderas eventuellt bytas ut.
 3. Riskkontruktioner. Det finns kända riskkontruktioner i vissa hus som man bör se över för att förstärka skyddet för dolda fel.
 4. Överlåtningsbesiktning. Vi analyserar den samtliga protokoll från överlåtningsbesiktning samt den obligatoriska energideklarationen säljare måste göra enligt lag och vad den innebär för dig.
 5. Ägarförhållande. Vi kontrollerar att de objekt och utrymmen som finns utanför huset dvs. vägar och anläggningar får användas av dig
 6. Tomtgränser. Vi ser till att husets tomtgränser verkligen omfattar det som annonsen avser.
 7. Grundkollen. Vi kontrollerar om husets grundkonstruktion är en riskkonstruktion angående mögel
 8. Allmän bedömning. Vi ser till om akuta eller framtida reparationsbehov finns på husets byggnadsdelar. 
 9. Eldstäder. Vi kontrollerar installerade eldstäders funktion och godkännande
 10. Värmesystem. Vi bedömer befintligt värmesystem ur driftsäkerhet och underhåll samt skick
 11. Avlopp. Vi kontrollerar om anläggningen är godkänd och teknik för bedömning om framtida driftkostnader eller ombyggnad.
 12. Vatten. I princip så är allt eget vatten behäftat med stora eller små problem för installationer och människor. Vi tar reda på vilka och en bedömning av åtgärder och kostnad.
 13. Utförlig rapport. Vi skriver en rapport om som underlag för beslut kring köp och pris 
 14. Boka oss för en besiktning eller kontakta oss för mer information

Problem med ditt enskilda avlopp?

Oberoende lösning

Bor du utanför staden och inte har tillgång till kommunalt vatten och avlopp utan måste förlita dig på en egen lösning, Vi är diplomutbildade på att projektera enskilt avlopp och detta innebär att du får en oberoende person med utbildning att ta fram en avloppslösning som är driftsäker och kostnadseffektiv och inte vad som snabbast går att installera och fakturera

Enskilt avlopp

Besiktning
1900:-

Vi gör en genomgång och ser vilka brister och förbättringar du kan göra för att uppnå gällande lagstiftning

Projektering
4900:-

Vi gör en fullständig projektering av ett robust avloppslösning inklusive ansökan till kommun.

Underhåll
1900:- per år

Vi erbjuder ett underhållsavtal för våra egna avloppslösningar till ett marknadsmässigt lågt pris


Besiktning av enskilt avlopp


 1. Riskklassificering. Vi genomför en riskklassificering av området där din fastighet finns för att bemöta brister som kommun kan hävda
 2. Belastningsanalys. Vi ser hur användandet av avloppet ser ut och vilken vattenkvalité huset har
 3. Kontroll. Den nuvarande avlopplösningen kontrolleras både till typ och funktion 
 4. Rapport. Vi skriver en rapport med förslag på åtgärder
 5. Boka oss för en besiktning eller kontakta oss för mer information

Projektering av enskilt avlopp


 1. Riskklassificering. Vi genomför en riskklassificering av området där din fastighet finns för att bemöta brister som kommun kan hävda och som stöd för vald lösning
 2. Belastningsanalys. Vi ser hur användandet av avloppet ser ut och vilken vattenkvalité huset har
 3. Markförhållande. Vi tar hänsyn till hur tomtmarken kan nyttjas för bästa avloppslösning
 4. Jordanalyser. För att skapa en underhållsfri avloppslösning som möjligt så tar vi jordprover vid behov
 5. Ritning. Vi ritar upp anläggningen med beskrivning för kommun och entrepenör
 6. Ansökan. Vi skriver en ansökan till kommunen
 7. Boka oss för en besiktning eller kontakta oss för mer information

Underhåll  av enskilt avlopp


 1. Kontroller. Vi genomför kontroller på anläggningar vi projekterat 2-4 ggr per år
 2. Service. Vi säkerställer att funktionen behålls och att förbrukningsmaterial finns
 3. Funktion.  Kontroll att allt fungerar och reparerar det som är trasigt
 4. Boka oss för en besiktning eller kontakta oss för mer information
Jobbsökare
Om oss

bovarde.se är ett tjänsteföretag som riktar sig till privatpersoner för underhåll och reparation av inom fastigheter samt personstöd i hemmet

Social

Web page was created with Mobirise