Våra allmänna villkor

Reparationer

Alla reparationer vi utför inomhus kräver tillgång till din bostad under den tid vi bokat. Vi utför elarbete inom ramen för vad elsäkerhetsverket anser vara enklare arbeten. I de fall där vi bedömer arbetet vara mer komplext så kontaktar vi ett elinstallationsföretag för kostnad och tidsplan. Arbete med vatten så utför vi arbete där avstängning finns till felaktig komponent. Gällande vitvaror så bedömer vi vad som är fel och i de fall vi ej själva repararerar så tar vi fram pris på reparation för att bedöma om vitvaran skall kasseras eller repareras. Du som konsument skall alltid kontakta försäkringsbolag för eventuell bedömning av ersättning eller försäljningsställe för eventuell garanti. I övrigt gäller konsumenttjänstlagen.

Se betalningsvillkoren här

Underhåll

Allt underhåll vi utför inomhus kräver tillgång till din bostad under den tid vi bokat. Vid löpande underhåll så sätter vi gemensamt upp en eller flera underhållsplaner med aktiviteter och timmar. 
Vid enstaka tillfällen så tas information om vad som skall göras på plats första tillfället och fler tillfällen kan bokas in för att utföra hela underhållet. I övrigt gäller konsumenttjänstlagen.

Se betalningsvillkoren här

Human support

Vår barnpassning eller hjälp för vuxen så gör vår personal ett första besök hos Er för att träffas och gå igenom Ert behov av hjälp. Därefter kan ni avropa hjälp utifrån detta besök.

Barnpassning gäller för alla småbarn som är blöjfria och äldre barn. Barn eller vuxen får ej ha smittsamma sjudomar. Stöd för vuxna avses stöd i hemmet utöver vad kommunal/privat omsorg och gode män utför.

Se betalningsvillkoren här

Installationer

Allt underhåll vi utför inomhus kräver tillgång till din bostad under den tid vi bokat.

 I övrigt gäller konsumenttjänstlagen.

Se betalningsvillkoren här

Betalningsvillkor

Faktura

Vi fakturerar dig efter utfört arbete eller en gång per vecka eller månadsvis vid avtal.  Du får 10 dagar netto i kredit. Fakturan skickas hem till dig via post med tillägget +49:- eller epost (gratis). Milersättning tillkommer med 20:- per mil utöver 5 mil resväg.

Priser

Priserna anges med 30% avdrag för arbetskostnaden gällande ROT arbete och med 50% avdrag för arbetskostnader gällande RUT arbete. Minsta debiterbara tid är 1 timme om inget annat står i beskrivningen. Priset gäller för en person från oss. Eventuella material, maskinhyra och deponi kostnader tillkommer.

Rot & Rut

För medlemmar så drar vi skatteavdraget direkt på fakturan och för övriga så redovisas avdraget på fakturan och du gör själv avdrag i din deklaration.
Om skatteverket ej utbetalar ROT eller RUT ersättning till bovarden.se så förbehåller vi oss rätten att fakturera mostvarande restbelopp till beställaren.

Jobbsökare
Om oss

bovarde.se är ett tjänsteföretag som riktar sig till privatpersoner för underhåll och reparation av inom fastigheter samt personstöd i hemmet

Social

Created with Mobirise website theme